Προφίλ

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το 2ο τρίμηνο του 2016 στην Ελλάδα και με την μορφή ατομικής επιχείρησης υπό την επωνυμία Dr. e-Brand Λέφας Κ. Αναστάσιος. Εδρεύει στην Χαλκίδα επί της οδού Μπαλαλαίων 33 και δραστηριοποιείται στην τοπική, εγχώρια και διεθνή αγορά. Η επιχείρηση εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών web design, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πλήρους διαφήμισης.

Ξεκινώντας ως μία ομάδα ανθρώπων με φρέσκες ιδέες και άρτια τεχνογνωσία, ικανή και με διάθεση να εκτελέσει το κάθε έργο με ενθουσιασμό, εργατικότητα και επαγγελματισμό. Σε ένα χρόνο λειτουργίας έχουμε αναπτύξει ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών δίνοντας μας τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και να υποστηρίξουμε κάθε είδους επιχειρηματική ή μη κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Η σύγχρονη εσωτερική μας δομή, το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ιδιαίτερα διαφανής και επαγγελματική προσέγγιση μας στο κάθε έργο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη δεκάδων επαγγελματιών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν την εταιρική τους ταυτότητα, τις εσωτερικές τους λειτουργίες και να επιτεύξουν τους στόχους τους.

Αποστολή μας είναι να καθοδηγήσουμε υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις στην στρατηγική ανάπτυξή ή την αναδιαμόρφωσή τους.  Δημιουργούμε και οργανώνουμε στρατηγικές επιχειρηματικές ενέργειες, με σκοπό την κατάκτηση νέων στόχων και την “εκμετάλλευση” των ευκαιριών που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις, τον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό καθώς και την παγκοσμιοποίηση. Με συμβουλευτικό χαρακτήρα παρέχουμε εμπεριστατωμένες προτάσεις,  δημιουργώντας λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του έργου, εφαρμοσμένες μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών μας.

Tο όραμά μας

Οι συνεχείς πολυεπίπεδες μεταβολές, οι πολιτικο-οικονομικές “κρίσεις” και τα επιστημονικά επιτεύγματα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του κόσμου γύρω μας. Με έναυσμα την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη – οι κοινωνικοί τομείς, οι καταναλωτικές συμπεριφορές και η πρόσβαση σε αγορές παγκόσμιου βεληνεκούς – έχουν ως συνέπεια τον άμεσο επηρεασμό του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της δυναμικής μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Κοινωνίες, εργασιακά περιβάλλοντα και πρωταρχικές κοινωνικές δομές, όπως οι οικογένειες αναδιαμορφώνονται με τους ταχύτερους ρυθμούς της ιστορίας.

Εξαιτίας αυτού του ραγδαίως εξελισσόμενου περιβάλλοντος κάθε επιχείρηση καλείται να ανταπεξέλθει στα κελεύσματα της εποχής. Με την απαίτηση της απόλυτης εξειδίκευσης, οι επιχειρήσεις είναι αναγκαίο να ανταπεξέλθουν σε πολυσύνθετες προκλήσεις ώστε να αποκομίσουν άμεσα κέρδη από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η ποιοτική εναρμόνιση του προσωπικού στην εξειδίκευση με την ταυτόχρονη τεχνολογική ανάπτυξη, αποτελούν τα βασικά συστατικά που χρήζουν μια επιχείρηση ως ανταγωνιστική.

Oι Αξίες μας

Η εταιρία, οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες μας παράγουν έργο έχοντας ως βάση τους έξι θεμελιώδεις αξίες, οι οποίες και αποτελούν άρρηκτο κομμάτι της εταιρικής μας ταυτότητας και του τρόπου λειτουργίας μας:

  • Ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα: Η προσέγγιση σε κάθε έργο γίνεται βάσει μελέτης των δεδομένων και των στόχων της επιχείρησης που θέτονται. Οι λύσεις που παρουσιάζονται προκύπτουν κατόπιν έρευνας της αγοράς, μελέτης και εμπειρίας στον εκάστοτε κλάδο.
  • Εμπιστευτικότητα και διαφάνεια: Θεμελιώδεις δεσμεύσεις σε κάθε συνεργασία μας αποτελούν η εμπιστευτικότητα και η εχεμύθεια. Κάθε ενέργεια είναι σχεδιασμένη και εγκεκριμένη με απόλυτη διαφάνεια.
  • Σεβασμός και εκτίμηση: Η κάθε επικοινωνία και επαγγελματική δραστηριότητα εκτελείται με σεβασμό, ευγένεια και εκτίμηση προς τους πελάτες, συνεργάτες και ανταγωνιστές μας. Εκτιμούμε και σεβόμαστε το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.
  • Ήθος και υπευθυνότητα: Εργαζόμαστε υπό καθεστώς ηθικό, νόμιμο και διαυγή. Κάθε έργο μας εκτελείται μέσα από μια δίκαιη και υγιή μορφή συνεργασίας, προς όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, με πλήρη εχεμύθεια σε κάθε πληροφορία που επικοινωνείτε μεταξύ μας.
  • Ποιότητα και εξυπηρέτηση: Υπάρχουμε για να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστική υποστήριξη του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου με δεδομένο μας την βέλτιστη εξυπηρέτηση.
  • Γνώση: Βασίζουμε τις υπηρεσίες μας στις γνώσεις, τις εμπειρίες και την συνεχή εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, της ομάδας μας και των εξειδικευμένων συνεργατών μας. Επενδύουμε στην συνεχή εξέλιξη μας, για την πιο έγκυρη, εμπεριστατωμένη και ουσιαστική ενημέρωση σας, καθώς και στην εφαρμογή των πιο σύγχρονων και αποδοτικών μεθόδων για τα υπό υλοποίηση έργα.

“Αν περιμένεις την σωστή στιγμή ή τις κατάλληλες συνθήκες για να επιχειρήσεις θα περιμένεις μια ζωή.”

Ξεκίνησε σήμερα