Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Από την σύλληψη της ιδέας για την δημιουργία μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της, την ανάλυση της λειτουργίας σε καθημερινή βάση και τον μακροχρόνιο αναπτυξιακό προγραμματισμό της, ο επιχειρηματίας καλείται να λάβει πληθώρα μικρών και μεγάλων αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και θα αποτελέσουν το έναυσμα για θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα.

Η Dr. e-brand σε όλη αυτή την διαδικασία στέκεται στο πλευρό σας, κατέχοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία, για να σας προσφέρει ποιοτικές και στοχοποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο στα επίπεδα υλικοτεχνικής τεχνολογικής υποδομής και εξειδικευμένων προγραμμάτων, όσο και στα επίπεδα νομικών και ασφαλιστικών θεμάτων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανογράφησης

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα στην μηχανογράφηση των επιχειρήσεων και των γραφείων των ελευθέρων επαγγελματιών και η παραγωγή πλήρως εξειδικευμένων προγραμμάτων για κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σας φέρνουν αντιμέτωπους με αποφάσεις που πρέπει να λάβετε ώστε να αποκτήσετε τα βέλτιστα «εργαλεία», στην καλύτερη τιμή.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μηχανογράφησης (IT Consultancy) από την Dr.e-brand, μέσα από ενδελεχή έλεγχο των αναγκών σας, πλήρους καταγραφής των μηχανογραφικών σας συστημάτων και ανάλυσης της επιχειρηματικής σας λειτουργίας, θα αποτελέσουν το επιστέγασμα για την εταιρική σας ανάπτυξη.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ασφάλισης

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις και στην άσκηση ελευθέρων επαγγελμάτων, η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας σε περίπτωση ατυχούς γεγονότος, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dr.e-brand σε θέματα ασφάλισης πάσης φύσεως για τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, αποτελούν τον θεμέλιο λίθο στην οικοδόμηση της πλήρους κάλυψης σας.

Η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας σχεδίων, καθίστανται εγγυημένα σε όλα τα επίπεδα ασφάλισης μέσα από την χαρτογράφηση των δικών σας αναγκών από την έμπειρη συμβουλευτική της Dr.e-brand.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Νομικού Περιεχομένου

Η προβληματική λειτουργία της Ελληνικής αγοράς και οι διαρκείς μεταβολές της Ελληνικής νομοθεσίας, καθιστούν την νομική κάλυψη των επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών, σε κάθε κομμάτι των συναλλαγών τους με προμηθευτές και πελάτες, πρωτευούσης σημασίας επιχειρηματική κίνηση.

Η Dr.e-brand προσφέρει στο επίπεδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών την αρτιότερη λύση, για την επίλυση των νομικών θεμάτων που προκύπτουν σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, καθώς και στον «ευαίσθητο» χώρο των δεδομένων της διαδικτυακής σας λειτουργίας.

Dr. e-Brand ο σύμβουλος & συνεργάτης σου

Ανεξαρτήτως του πεδίου δραστηριοτήτων, του κοινού, και μεγέθους της επιχείρησής σας η Dr. e-Brand ανοίγει τις πόρτες της. Κατανοεί και σέβεται τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και δυνατότητες σας και έρχεται μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών να σας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Μέσω μιας ξεκάθαρης, υγιούς συνεργασίας και ενός συνόλου απόλυτα εξειδικευμένων συμβουλευτικών προτάσεων και λύσεων μπορούμε να συμβάλλουμε ριζικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξοικονομώντας χρήματα και εργατοώρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ